ಮದಕರಿನಾಯಕ

15.00

Category:

Book Description

ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ, ಜನರಿಗೆ ಸುಭದ್ರ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿ, ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೈದರನ ಪ್ರಚಂಡ ಸೇನೆಗೂ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಸಿಂಹವಾಗಿಯೇ ಸತ್ತ ವೀರಾಗ್ರಣಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮದಕರಿನಾಯಕ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.