ಭಾರತ ದರ್ಶನ CD

100.00

3 CDಗಳಿರುತ್ತವೆ – ಭಾಗ -1, ಭಾಗ -2 & ಭಾಗ -3

Book Description

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು : ಬಿ. ವಿ. ವಿದ್ಯಾನಂದ ಶೆಣೈ

ಭಾರತದ ಪರಿಚಯ, ನದಿ ಪರ್ವತಗಳ ಸುತ್ತ ಎದ್ದುನಿಂತ ಏಕಾತ್ಮತೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಗಳು, ಅಗಲಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಆರಾಧನೆ – ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೀತಭಾರತಿಯ ಈ  ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ವಿದ್ಯಾನಂದ ಶೆಣೈ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ  ‘ಭಾರತ ದರ್ಶನ’ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳು 60,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಟ್ಟುಗಳ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಭಾರತ ದರ್ಶನ CD”

Your email address will not be published. Required fields are marked *