ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ ?

65.0070.00 (-7%)

Out of stock

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್

Compare

65.0070.00 (-7%)

Description

ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಲೇಖಕ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್‌ರವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 172 ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Main Menu

ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲೇನಿದೆ ?

65.0070.00 (-7%)