ಗೋಪಾಲ ಗಣೇಶ ಆಗರಕರ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹ್ರಸ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗರಕರರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಹದು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ದೇಶ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

488

author-name

published-date

1976

language

Kannada

Main Menu

ಗೋಪಾಲ ಗಣೇಶ ಆಗರಕರ್

15.00

Add to Cart