ಗೋಪಾಲ ಗಣೇಶ ಆಗರಕರ್

14.00

Book Description

ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹ್ರಸ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗರಕರರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಹದು. ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ದೇಶ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗೋಪಾಲ ಗಣೇಶ ಆಗರಕರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *