ಜೆ.ಎನ್.ತಾತಾ

15.00

In stock

15.00

Description

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಾತಾ ಇನ್ಸ್‌ಟಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ eನಪ್ರೇಮಿ. ಧೈರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ eನ ಇವುಗಳಿಂದ ಕುಬೇರರೆನಿಸಿ, ಹಣವನ್ನು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದ ದೂರದರ್ಶಿ.

Specification

Additional information

book-no

200

author-name

published-date

1973

language

Kannada

Main Menu

ಜೆ.ಎನ್.ತಾತಾ

15.00

Add to Cart