ಶ್ಯಾಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ

14.00

Book Description

ಅಸಾಧಾರಣ ಮೇಧಾವಿ. ಮೂವತ್ತಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ. ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಂತವನ್ನೂ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧೀರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೋರಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ಯಾಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *