ಗುರು ತೇಗಬಹಾದುರ್

14.00

Book Description

ಬಲೆತ್ಕಾರದ ಮತಾಂತರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸಹಾಯಹೀನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ರಕ್ಷಕನಾದ ಸಿಖ್ ಗುರು. ಪ್ರಬಲ ಬಾದಶಹ ಔರಂಗಜೇಬನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ತೇಗ ಬಹಾದುರರು. ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲೆಯಿತು. ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು, ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪವಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಗುರು ತೇಗಬಹಾದುರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *