ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು

14.00

Book Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ತಪೋಧನರು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು. ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *