ಜಿ.ಡಿ.ನಾಯುಡು

15.00

Book Description

ಸಾಹಸದ ಮೂರ್ತಿ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಯೋಗಧೀರತೆ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ. ಶಿಸ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ದುಡಿಮೆ ಇವನ್ನೆ ನೆಚ್ಚಿದವರು, ಮೆಚ್ಚಿದವರು.

Jeff Hardy Arrested for Public Intoxication in Myrtle Beach before and after dianabol What Is Drug Induced Liver Disease? Symptoms

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜಿ.ಡಿ.ನಾಯುಡು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.