ಮ.ಸ.ಗೋಳವಲಕರ್

15.00

Book Description

ಗುರೂಜಿ ಎಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗೆ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಿಮಾಲಯದಂತೆ ಹಿರಿದು, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದು. ಧೀರ. ಧೀಮಂತ ಮಹಾನಾಯಕರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮ.ಸ.ಗೋಳವಲಕರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.