ನರೇಂದ್ರ ದೇವ

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತದ ತರುಣರಿಗೆ ಸಮಾಜವಾದದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ. ಎರಡು ಕೈಗಳ ತುಂಬ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು, ಸೆರೆಮನೆ ಕಂಡರು. ಯಾವ ಪದವಿಗೂ ಆಸೆ ಪಡದೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡುವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಜೀವಕೊಟ್ಟರು.

Specification

Additional information

book-no

187

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu

ನರೇಂದ್ರ ದೇವ

15.00

Add to Cart