ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

15.00

Book Description

ಇತರರು ಕೀಳು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಧೀರ. ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ eನಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ವಾಂಸ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.