ಜೀಜಾಬಾಯಿ

14.00

Book Description

ದೇಶ-ಧರ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಕಿ ಶಿವಾಜಿಯ ತಾಯಿ. ಅವನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಳು. ಆತ್ಮಗೌರವದ ಜೀವಂತ ಮೂರ್ತಿ. ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ವೀರಪುತ್ರನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಮಹಾಮಾತೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜೀಜಾಬಾಯಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *