ಸೀತಾದೇವಿ

14.00

Book Description

ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಗುಣಶೀಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾದ ಸಾಧ್ವೀಮಣಿ, ಲೆಕಮಾತೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕು ತನ್ನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಋಜುವಾತು ಮಾಡಿದ ಪರಮಪಾವನಿ. ನಾರೀಲೆಕಕ್ಕೇ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯಳಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾನಾಯಕಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸೀತಾದೇವಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *