ಧ್ರುವ

15.00

Category:

Book Description

ಮಲತಾಯಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಳು, ತಂದೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆ. ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ. ಇಂದಿಗೂ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಧ್ರುವ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.