ಚಖಾ ಮೇಳ

14.00

Book Description

ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲನ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಇವನನ್ನು ಹಲವರು ಕೀಳು ಜಾತಿಯವನೆಂದು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡರು, ಇವನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲ ಜೀವನಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದ; ಸಂತರ ಪಂಕ್ತಿ ಸೇರಿದ. ಇವನ ಅಭಂಗಗಳಿಗೆ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಚಖಾ ಮೇಳ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *