ಮಹಾವೀರ

15.00

Book Description

ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದವನು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪದವಿ, ಸುಖ, ವೈಭವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರು ಬೋಧಿಸಿದ ಜೈನಧರ್ಮದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ದಿವ್ಯeನವನ್ನು ಪಡೆದು, ತಾನೇರಿದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇತರರೂ ಏರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಮಹಾಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿದ.

Anabole Steroide – Ist es sicher oder wild? winstrol depot Vorteile einer milchfreien Ern?hrung + 6 Milchalternativen – Dr. Ax

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹಾವೀರ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.