ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ರಾಜ, ಕವಿ, ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ, eನಿ, ಅನುಭಾವಿ, ಸಿದ್ಧಪುರುಷ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ ಮಹಾಪುರುಷರು. ತಾವು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರವಾಗದೆ ಇತರರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಲು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.

Specification

Additional information

book-no

227

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu

ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ

15.00

Add to Cart