ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ

14.00

Book Description

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲೆ eನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಳನ್ನರಸಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಚೇತನ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ತೋರಿದರು. ಶಾಂತಿಯನ್ನರಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *