ನಂದನಾರ್

15.00

In stock

15.00

Description

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಸಾರಿದ ಹರಿಜನ ಸಂತ. ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಾನು ಕಂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೊರಟರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಇವರಂತಹ ದೈವಭಕ್ತರು ವಿರಳ. ಕಡೆಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು.

Specification

Additional information

book-no

90

author-name

published-date

1978

language

Kannada

Main Menu

ನಂದನಾರ್

15.00

Add to Cart