ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ

14.00

Book Description

ಬಹು ಹಿರಿಯ ಮತಾಚಾರ್ಯ. ಇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವು ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆಗಳಿವೆ.ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಲೆಕೋದ್ಧಾರದ ಹಂಬಲ.ಪದವಿ, ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಒಂದನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚಿ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *