ನಾಮದೇವ

14.00

Book Description

ನಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡ ಮಹಾತ್ಮ. ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಅಗ್ರಣಿ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದ, ದೇವರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದ ಪ್ರತೀತಿಯುಳ್ಳ ಲೆಕೋತ್ತರ ಭಕ್ತ. ಕಠಿಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಳ ’ಅಭಂಗ’ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಾಧು-ಸಾಹಿತಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನಾಮದೇವ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *