ವಾದಿರಾಜರು

15.00

In stock

15.00

Description

ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ೧೨೦ ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಕಲೆಣದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಸೋದೆಮಠದ ಮಾಧ್ವಯತಿಗಳು; ಉದ್ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತೃಗಳು; ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು.

Specification

Additional information

book-no

110

author-name

published-date

1973

language

Kannada

Main Menu

ವಾದಿರಾಜರು

15.00

Add to Cart