ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು

15.00

In stock

Compare

15.00

Description

ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರು. ಸಹಮಾನವರಿಗೆ, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ, ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಯೋಚನೆ ಸಲ್ಲದು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.

Specification

Additional information

book-no

72

author-name

published-date

1975

language

Kannada

Main Menu

ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು

15.00

Add to Cart