ಬಿಡಾರಂ-ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

14.00

Book Description

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವನ. ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ – ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಸೀತಾರಾಮ ಮಂದಿರ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯ ನಂದಾದೀಪ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಿಡಾರಂ-ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *