ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್

15.00

Book Description

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ತಮ್ಮ ಜೇನಿನಂತಹ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಕಡು ಬಡವರವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ತಣಿಸಿದರು. ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸುವ ಸಮರ್ಥರು. ಸೌಜನ್ಯದ ಮೂರ್ತಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಚಿಂತಲಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾವ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.