ಮುಸಿರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್

14.00

Book Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿನಷ್ಟೇ ಅವರ ವಿನಯ, ಸ್ನೇಹದ ಸ್ವಭಾವ. ತಿರುವಯ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಉತ್ಸವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮುಸಿರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *