ಸಂ.ಗೋ.ಬಿಂದೂರಾವ್

14.00

Book Description

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಇಂಪಾಗಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲೆಲ್ಲ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಗಮಕಿಗಳು. ಗಮಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದು ಬರಲು ನೆರವಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸಂ.ಗೋ.ಬಿಂದೂರಾವ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *