ಕಂಬರ್

14.00

Book Description

ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವರಕವಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವೇ ಆಧಾರವಾದರೂ ಕಂಬರಾಮಾಯಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ರಚನೆ. ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಂಬರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಕಂಬರ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *