ಸುಬೋಧ ಯಂ.ರಾಮರಾವ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಬಾಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸರಳವಾದ, ಶುಚಿಯಾದ ಜೀವನ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು.

Specification

Additional information

book-no

459

author-name

published-date

1975

language

Kannada

Main Menu

ಸುಬೋಧ ಯಂ.ರಾಮರಾವ್

15.00

Add to Cart