ಸುಬೋಧ ಯಂ.ರಾಮರಾವ್

15.00

Book Description

ಬಡತನ, ಕಷ್ಟಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಬಾಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸರಳವಾದ, ಶುಚಿಯಾದ ಜೀವನ. ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಸುಬೋಧ ಯಂ.ರಾಮರಾವ್”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.