ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ

15.00

In stock

15.00

Description

ಉತ್ತುಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಶೋಧಕರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತೋಪದೇಶಕರು. eನಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು.

Specification

Additional information

book-no

499

author-name

published-date

1976

language

Kannada

Main Menu

ಉತ್ತಂಗಿ ಚನ್ನಪ್ಪ

15.00

Add to Cart