ಬಾಜಿಪ್ರಭು

14.00

Category:

Book Description

ಗಜಾಪುರದ ಖಿಂಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತತರ್ಪಣದಿಂದ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಭು ಶಿವಾಜಿಯ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಣದ ಬಲಿ ನೀಡಿದ ಅಸಮಾನ ಶೂರ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಬಾಜಿಪ್ರಭು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *