ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ

14.00

Category:

Book Description

ಅಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿವೇಕಿ, ಉದಾರಿ, ಸದ್ಗುಣಿ, ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕಲೆ ಪೋಷಕ, ’ಶಕಪುರುಷ’.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *