ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೂವಿeನಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದರು. ಭೂವಿeನದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ವಿನಯವಂತರು. ಸಂಗೀತ, ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Specification

Additional information

book-no

354

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ಎಂ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್

15.00

Add to Cart