ವಾಲಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ಕಾರುಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇವರ ಸಾಹಸದಿಂದ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ದೇಶದ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಧೀರರು.

Specification

Additional information

book-no

428

author-name

published-date

1979

language

Kannada

Main Menu

ವಾಲಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್

15.00

Add to Cart