ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

15.00

In stock

15.00

Description

ಗಣಿತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಕೊಡುಗೆ; ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳ ದಟ್ಟ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು, ೩೨ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲೇತನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗಣಿತಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಗಣಿತಾಕಾಶಕ ಉಲ್ಕೆ.

Specification

Additional information

book-no

2

author-name

published-date

1972

language

Kannada

Main Menu

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

15.00

Add to Cart