ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

15.00

In stock

15.00

Description

೧೦೧ ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬುಜೀವನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿ; ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಪಟು; ’ಭಾರತರತ್ನ’; ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ.

Specification

Additional information

book-no

3

author-name

published-date

1972

language

Kannada

Main Menu

ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

15.00

Add to Cart