ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

14.00

Book Description

೧೦೧ ವರ್ಷಗಳ ತುಂಬುಜೀವನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿ; ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಪಟು; ’ಭಾರತರತ್ನ’; ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *