ಬೀರಬಲ್ ಸಹಾನಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ eನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದ ಮೇಧಾವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ.

Specification

Additional information

book-no

388

author-name

published-date

1974

language

Kannada

Main Menu

ಬೀರಬಲ್ ಸಹಾನಿ

15.00

Add to Cart