ದೇಶ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)

Out of stock

Description

೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ.

Specification

Additional information

book-no

81

isbn

ISBN : 81-7531-016-2

author-name

published-date

1998

language

Kannada

Main Menu

ದೇಶ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)