ದೇಶ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)

Book Description

೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ.

Additional information

Book No

ISBN

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ದೇಶ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು)”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.