ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

55.00

Book Description

ಭಾರತದ ಚಿರಂತನ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನತೆಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಮುಂತಾದ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ಯದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಆಮೋಘವಾದ್ದು. ಈ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರ ಜೀವನದ ಕಥನವನ್ನು ’ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Book No

Moola

Author Name

,

Published Date

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.