ಶ್ರೀಮಾತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ

40.00

Book Description

ಯೋಗಿಣಿ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ದರ್ಶನ. ಸ್ವತಃ ತಾನು ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾತೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಚಿತ್ರಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಉಪದೇಶ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಶ್ರೀಮಾತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.