ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ

60.00

Book Description

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೂ ಆಸಾಧಾರಣ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ, ಅಸೀಮ ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ನಿದರ್ಶನಪಡಿಸಿದವರು ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧಕವಾಗಿದ್ದ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ ಕುರಿತ ಪರಿಚಯ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *