ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

55.00

In stock

55.00

Description

ಭಾರತದ ಚಿರಂತನ ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನತೆಯ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದ ಮುಂತಾದ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ಯದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಆಮೋಘವಾದ್ದು. ಈ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತರ ಜೀವನದ ಕಥನವನ್ನು ’ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Specification

Additional information

book-no

41

moola

ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ್

author-name

,

published-date

1978

Main Menu

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು

55.00

Add to Cart