ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು

14.00

Book Description

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸುಖದ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ ಬೆಳೆದ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಪೂರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇವರದು. ವಿeನ, ತಂತ್ರeನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾರತದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ-ಆಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಬಹು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು”

Your email address will not be published. Required fields are marked *