ಖಾಸಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್

14.00

Book Description

ಭಾರತದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇವರದು. ವಿದೇಶೀ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಘನತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಧೀರರು. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣಗಳನ್ನು ಬಯಸದೆ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಖಾಸಾ ಸುಬ್ಬರಾವ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *