ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

15.00

Book Description

‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ’ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಸಗಿ ಪಂಡಿತ ನೆಹ್ರೂರವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಶಾಂತಿಸಮರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಜಯ ಭೇರಿ ಹೊಡೆದ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಸದೃಶ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿ, ’ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ’ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ’ವಾಮನ’.

How Long Does Sildenafil Last? The Essential Guide Suhagra Force 50 Buy viagra without rx

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.