ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿ

15.00

Book Description

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಬಹು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಶುಭ್ರ ಜೀವನದ ನಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಕ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬಲಗೈ. ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಬಡತನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇವರೂ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಗಾಂಧೀಜಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರ ಮಹದೇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದರು. ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ಮಹದೇವ ದೇಸಾಯಿ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.