ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್

14.00

Book Description

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದ ಗಿರಿಜನರ ಜೀವನದ ಅಧ್ಯಯನ. ಅವರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನು ಸವೆಸಿದರು. ಭಾರತದ ಗಿರಿಜನರ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾದರು.

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ವೆರಿಯರ್ ಎಲ್ವಿನ್”

Your email address will not be published. Required fields are marked *