ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ

15.00

Category:

Book Description

ಇಂಗ್ಲೀಷರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವೀರ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ. ಇವನ ವೀರ ಮಾತೆಯೂ ವೀರ ಪತ್ನಿಯೂ ಮಲಪ್ರಭ ನದಿಯನ್ನು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ.

Anabolic steroid abuse and dependence spawn test booster 10 Best HGH Brands and Where to Buy Them (Dosages & Tips)

Additional information

Book No

Author Name

Published Date

Language

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ”

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.