ಕಾವೇರಿ

15.00

In stock

15.00

Description

ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ, ಬಂಗಾರದ ನದಿ ಎಂದು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕಾವೇರಿ ಕವೇರಮುನಿಯ ಮಗಳು. ತನ್ನಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವರ ಪಡೆದಳು. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಕೈಹಿಡಿದಳು. ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಒದಗಿದಾಗ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯವಾದಳು.

Specification

Additional information

book-no

489

author-name

published-date

1976

language

Kannada

Main Menu

ಕಾವೇರಿ

15.00

Add to Cart